Spoznajte nás

40 rokov skúseností

  • Holandské korene hydinárskeho priemyslu
  • Kontakty v každej krajine Európy
  • Odborníci na živú hydinu
  • 10.000.000 kusov živej hydiny ročne

Sídlime v západnom Poľsku. Spájame západ s východom Európy. Máme viac ako 40 rokov skúseností s prepravou, porážkou a obchodovaním s hydinou po celej Európe.

Carnex je spoľahlivým partnerom pre hydinové bitúnky a individuálnych chovateľov.

Ponúkame jednoduché, ale nevyhnutné služby venované chovateľom hydiny a bitúnkom pri nakládke sliepok po skončení výrobného cyklu. Po zaplánovaní nakládky sliepok vypracujeme príslušnú dokumentáciu v súlade so zákonom a predpismi platnými v Európskej únii.

To znamená, že naše autá sú vždy vybavené správnymi nástrojmi a systémami pre legálnu prepravu.

parallax-image

Sme známym lídrom v obchode s hydinou v Európe