Välkommen till Carnex

Försäljning och leverans av fjäderfä

Vi är specialiserade på att leverera levande fjäderfä till ditt slakteri.

  • Uppfödande höns. Vi levererar broilerhöns tillsammans med tuppar eller separat.
  • Värphöns. Vita eller bruna höns i varje viktklass.
  • Tuppar. Unga och små, äldre och större. Vi levererar alla!
  • Broiler. Traditionen fungerar bäst.

Vi är specialiserade på att leverera höns från gårdar till slakterier i hela Europa. Vi erbjuder lastning året runt. Vi förser våra kunder med cirka 2 500 000 uppfödande höns och 8 000 000 värphöns varje år och fortsätter att växa.

Om du är kycklinguppfödare eller driver ett slakteri, tveka inte att kontakta oss nu!

Fler fördelar

  • Du kan lita på oss
  • Det största transportnätet i Europa
  • Vi reagerar omedelbart på marknadssituationen.
  • Vår flexibla attityd kommer att tillgodose dina behov
  • Hos oss tar vi djurens välbefinnande till nästa nivå.


Som en viktig länk i kedjan är vi alltid i rörelse och planerar nästa last av levande djur från din gård eller när vi ska leverera dem till ditt slakteri. Vår erfarna personal är fullt involverad i varje skede och stöder hela kedjan. Eftersom vi fokuserar på den europeiska skalan kan vi utföra alla beställningar som vi specialiserar oss på. Vi ställer höga krav på djurens välbefinnande och förutser eventuella marknadssvängningar för att effektivt motverka dem.