Inkoop en verkoop (import & export) van pluimvee

We zijn gespecialiseerd in de (internationale) handel van levend pluimvee, vanaf de boerderij naar de slachterij.

  • Moederdieren. Wij leveren moederdieren samen met hanen (of gescheiden).
  • Legkippen. Witte en bruine hennen in alle gewichtsklassen.
  • Hanen. Wij kopen en verkopen ook hanen.
  • Kuikens. Ook vleeskuikens kopen wij in!

Wij kopen en leveren alle soorten pluimvee vanaf de boerderij naar de slachterijen in heel Europa. Wij voorzien onze klanten (de slachterijen) jaarlijks van 2.500.000 moederdieren en 8.000.000 legkippen. En we groeien nog steeds!

Bent u een pluimveehouder of runt u een slachthuis, neem dan gerust contact met ons op!

Meer voordelen

  • U kunt op ons vertrouwen
  • Het grootste transportnetwerk van Europa
  • Wij reageren direct op de marktsituatie
  • Onze flexibele instelling zal aan uw behoeften voldoen
  • Bij ons gaat dierenwelzijn naar een hoger niveau


Als schakel in de keten zijn wij altijd samen met u in beweging. In overleg met de pluimveehouder en de slachterij plannen wij uw koppels pluimvee in. Door onze ervaring en directe contacten, hebben wij elke fase in eigen beheer. (inkoop - verkoop - planning - transport - afhandeling). Door de omvang van ons bedrijf op internationaal niveau, kunnen wij kopen en verkopen in heel Europa en kunnen we snel en adequaat anticiperen op schommelingen in de markt. We stellen hoge eisen aan de dierwelzijn en anticiperen op nieuwe wet- en regelgeving.